Fiske

Om du vill fiska så är Stockholms skärgård en unik, spännande och omväxlande fiskeplats. Det är fritt handredskapsfiske (mete, spinn, pimpel, fluga) i skärgården. Trollingfiske, dragrodd och angelfiske är metoder som inte är fria på enskilda vatten och kräver därför tillstånd från den enskilda fiskerättsägaren. Stockholms skärgård en speciell plats att vistas i med mellan 30000 och 35000 öar, holmar och skär. Vattendjupet i Stockholms skärgård ut till i höjd med Svenska Högarna ligger i genomsnitt inom maximalt 20–35 meter De största djupen återfinns inom Landsortsdjupet, ett områdeösterut från Landsort, som också utgör det djupaste området i Östersjön, med djup på mellan 440–460 meter. Måtten på gädda 40 cm, gös 40 cm,  lax 60 cm, torsk 38 cm, öring 50 cm.
För fiske av gädda med handredskap får du endast fiska upp max 3 gäddor per dygn och fiskande. – Gäddor som behålls måste vara mellan 40 – 75