Din bästa kontrollansvarig i Stockholm

Om du bor i Stockholm och funderar på att renovera finns chansen att du kommer behöva en kontrollansvarig under renoveringens gång. Detta gäller oftast lite större renoveringar som kräver en anmälan eller bygglov för att få genomföras. När du anlitar en kontrollansvarig är det mycket viktigt att den personen kan uppvisa en certifiering. Om du väljer att ta hjälp från marknadsförd kontrollansvarig Stockholm kan du känna dig trygg med att du kommer att få den hjälp som du behöver under hela arbetets gång!

Varför behövs en kontrollansvarig Stockholm?

Som kontrollansvarig i Stockholm har man i uppdrag att vara en del av projektet och ansvarar för att bygget som genomförs uppfyller alla krav som finns med i bygglagstiftningen. Den kontrollansvariga spelar en viktig roll i arbetet och ska agera som en yttre aktör som hjälper till att ta fram en kontrollplan. En annan viktig roll som en kontrollansvarig i Stockholm har är att vara på plats under bygget och delta vid alla kontroller samt besiktningar för att kunna lämna ett utlåtande. Utlåtandet är viktigt för att byggnadsnämnden sedan ska kunna lämna ifrån sig ett slutbesked kring arbetet och då är även den kontrollansvariga delaktig under slutsamrådet.

Behjälplig för företag och privatpersoner

Både företag och privatpersoner kan behöva en kontrollansvarig vid byggarbeten som man önskar genomföra. Oftast behövs inte en kontrollansvarig vid mindre byggnationer och renoveringar, utan förekommer vanligast vid större ändringar och byggen.

Att vara certifierad är ett viktigt krav för att få vara kontrollansvarig under ett bygge. En annan viktig faktor är att den kontrollansvariga inte har någon tidigare relation till den som beställt arbetet. För att räknas som självständig får personen alltså inte vara familj eller nära släkt med den som ska bygga om och gäller det företagsrenoveringar får den kontrollansvariga inte vara en nuvarande eller tidigare anställd.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *